Phần mềm theo yêu cầu

Lập trình phần mềm theo yêu cầu

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình phần mềm và phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, Bách Khoa đã cho ra đời khá nhiều phần mềm, đáp ứng hầu hết và hỗ trợ khá tốt công việc của các doanh nghiệp.