• Phần mềm Logistcs

    Nội dung đang cập nhật..
Xem thêm >>
Sản phẩm cùng danh mục

Phần mềm quản lý ứng viên

Phần mềm quản lý ứng viên giúp đỡ cho các công ty làm về tuyển dụng nhân sự quản lý tốt hơn việc nắm rõ nhu cầu của khách hàng có nhu cầu tuyển dụng, các ứng viên có năng lực; đưa ra gợi ý về danh sách các ứng viên phù hợp với công việc đang theo dõi...

Phần mềm quản lý nhà may

Xây dựng phần mềm với mục đích quản lý toàn bộ hoạt động của nhà may trên hệ thống phần mềm

Phần mềm quản lý năng lực hành nghề

Phần mềm quản lý tập trung về Chứng chỉ năng lực hành nghề. Ứng dụng trong các ngành quan trọng như: xây dựng, y tế, giáo dục...

Phần mềm quản lý đo kiểm

Quản lý hoạt động đo kiểm ở bộ phận KCS của công ty sản xuất cáp quang. Lưu trữ và đưa ra các báo cáo, cảnh báo khi cần thiết.

Phần mềm quản lý khách hàng BK (BK CRM)

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động tương tác, chăm sóc với khách hàng của mình, góp phần giúp hình thành nên các quan hệ khách hàng trung thành của doanh nghiệp

Phần mềm khảo sát

Nội dung đang cập nhật..