• Phần mềm quản lý nhà may

  1. Mục đích

  Quản lý hoạt động nhà may trên hệ thống phần mềm

  - Quản lý khách hàng

  - Quản lý đơn hàng của khách hàng

  - Quản lý doanh số bán hàng

  - Quản lý nhân viên bán hàng

  - Quản lý vật tư sản xuất theo đơn hàng

  2. Các thao tác chính

  - Mỗi cửa hàng sẽ có 1 máy tính được kết nối internet

  - Nhân viên mỗi ca sẽ đăng nhập vào hệ thống phần mềm bằng tài khoản của mình được cấp

  - Khi có khách hàng đặt hàng: Kiểm tra xem khách hàng cũ hay mới thông qua kiểm tra xem Email hoặc phone của khách hàng đã có trên hệ thống chưa.

  + Tạo mới khách hàng với khách hàng mới

  + Nhập và tạo đơn hàng mới đối với khách hàng được tìm thấy

  - Tạo đơn hàng cho khách hàng:

            + Chọn loại đặt hàng: Quần/Áo

            + Tiến hành chọn các thông tin liên quan: Loại quần/Áo/ chất liệu/số đo

            + Số tiền tương ứng với đơn hàng của khách hàng đặt

            + Số tiền khách hàng thanh toán hoặc đặt trước

            + Ngày lấy hàng

            + Các ghi chú khác nếu có

            + Sau khi tạo đơn hàng được lưu và không sửa được/ Đơn hàng chuyển sang trạng thái Đóng/ Đang chờ sản xuất

            + Khi đơn hàng được tạo 1 Email được gửi cho KH và cho quản lý cửa hàng, quản lý nhà may,

            + Cho phép in đơn theo mẫu để chuyển cho khách hàng.

  - Chỉnh sửa đơn hàng:

            + Chỉ quản lý mới được phép sửa đơn hàng từ trạng thái Đóng/ Đang chờ sản xuất/ sang trạng thái mở để nhân viên bán hàng sửa. nhưng phải ghi lý do sửa

  - Các trạng thái đơn hàng:

            + Mới/Mở: vừa tạo chưa ấn ghi

            + Đóng/ Đang chờ sản xuất: Khi tạo xong và đã ấn ghi đơn hàng

            + Đang sản xuất: Khi nhân viên sản xuất vào in phiếu và chuyển trạng thái đơn hàng

            + Sản xuất xong/ Chờ giao hàng: Sản xuất hoặc nhân viên kiểm tra chuyển trạng thái đơn hàng

            + Đơn hàng hoàn tất: Nhân viên cửa hàng giao sản phẩm và thu tiền khách hàng

            + Đơn hàng tạo ra sẽ gắn với địa điểm tạo đơn hàng như tại cửa hàng 1/2/3….

  3. Mô hình hệ thống

  - Phần mềm được chạy dưới dạng web.

  - Phần mềm chính được chạy trên máy chủ

  - Các cửa hàng có các phần mềm phụ được khai báo chạy trên máy tính để bàn/xách tay

  - Phần mềm tại mỗi cửa hàng và trên máy chủ kết nối với nhau qua Internet.

  - Khi không có internet các máy tính tại mỗi cửa hàng vẫn có thể hoạt động nhưng thông qua một link khác, link máy chủ nội bộ.

  - Cuối mỗi ngày/ đầu mỗi ngày Nhân viên thực hiện việc đồng bộ dữ liệu trước khi tắt máy.

  - Nhân viên có thể chuyển từ cửa hàng này sang cửa hàng khác mà ko cần tạo mới tài khoản, doanh số cũng được cộng theo các cửa hàng khác nhau.

  4. Các phân hệ quản lý:

  - Quản lý khách hàng

  - Quản lý doanh số: Toàn hệ thống/ Cửa hàng/Nhân viên

  - Quản lý sản xuất: Số lượng vật tư sản xuất theo mỗi đơn hàng.

  - Quản lý nhân viên: Tạo/ thêm mới nhân viên trên hệ thống.

  5. Các thông số của hệ thống

  - Thông tin về khách hàng: Theo ảnh đính kèm

  - Thông tin Quần/Áo: Theo ảnh đính kèm

  - Thông tin về vải:

            + Mã vải

            + Ảnh vải được scan

            + Kích thước mảnh vải

Tổng quan

1. Mục đích

Quản lý hoạt động nhà may trên hệ thống phần mềm

- Quản lý khách hàng

- Quản lý đơn hàng của khách hàng

- Quản lý doanh số bán hàng

- Quản lý nhân viên bán hàng

- Quản lý vật tư sản xuất theo đơn hàng

2. Các thao tác chính

- Mỗi cửa hàng sẽ có 1 máy tính được kết nối internet

- Nhân viên mỗi ca sẽ đăng nhập vào hệ thống phần mềm bằng tài khoản của mình được cấp

- Khi có khách hàng đặt hàng: Kiểm tra xem khách hàng cũ hay mới thông qua kiểm tra xem Email hoặc phone của khách hàng đã có trên hệ thống chưa.

+ Tạo mới khách hàng với khách hàng mới

+ Nhập và tạo đơn hàng mới đối với khách hàng được tìm thấy

- Tạo đơn hàng cho khách hàng:

          + Chọn loại đặt hàng: Quần/Áo

          + Tiến hành chọn các thông tin liên quan: Loại quần/Áo/ chất liệu/số đo

          + Số tiền tương ứng với đơn hàng của khách hàng đặt

          + Số tiền khách hàng thanh toán hoặc đặt trước

          + Ngày lấy hàng

          + Các ghi chú khác nếu có

          + Sau khi tạo đơn hàng được lưu và không sửa được/ Đơn hàng chuyển sang trạng thái Đóng/ Đang chờ sản xuất

          + Khi đơn hàng được tạo 1 Email được gửi cho KH và cho quản lý cửa hàng, quản lý nhà may,

          + Cho phép in đơn theo mẫu để chuyển cho khách hàng.

- Chỉnh sửa đơn hàng:

          + Chỉ quản lý mới được phép sửa đơn hàng từ trạng thái Đóng/ Đang chờ sản xuất/ sang trạng thái mở để nhân viên bán hàng sửa. nhưng phải ghi lý do sửa

- Các trạng thái đơn hàng:

          + Mới/Mở: vừa tạo chưa ấn ghi

          + Đóng/ Đang chờ sản xuất: Khi tạo xong và đã ấn ghi đơn hàng

          + Đang sản xuất: Khi nhân viên sản xuất vào in phiếu và chuyển trạng thái đơn hàng

          + Sản xuất xong/ Chờ giao hàng: Sản xuất hoặc nhân viên kiểm tra chuyển trạng thái đơn hàng

          + Đơn hàng hoàn tất: Nhân viên cửa hàng giao sản phẩm và thu tiền khách hàng

          + Đơn hàng tạo ra sẽ gắn với địa điểm tạo đơn hàng như tại cửa hàng 1/2/3….

3. Mô hình hệ thống

- Phần mềm được chạy dưới dạng web.

- Phần mềm chính được chạy trên máy chủ

- Các cửa hàng có các phần mềm phụ được khai báo chạy trên máy tính để bàn/xách tay

- Phần mềm tại mỗi cửa hàng và trên máy chủ kết nối với nhau qua Internet.

- Khi không có internet các máy tính tại mỗi cửa hàng vẫn có thể hoạt động nhưng thông qua một link khác, link máy chủ nội bộ.

- Cuối mỗi ngày/ đầu mỗi ngày Nhân viên thực hiện việc đồng bộ dữ liệu trước khi tắt máy.

- Nhân viên có thể chuyển từ cửa hàng này sang cửa hàng khác mà ko cần tạo mới tài khoản, doanh số cũng được cộng theo các cửa hàng khác nhau.

4. Các phân hệ quản lý:

- Quản lý khách hàng

- Quản lý doanh số: Toàn hệ thống/ Cửa hàng/Nhân viên

- Quản lý sản xuất: Số lượng vật tư sản xuất theo mỗi đơn hàng.

- Quản lý nhân viên: Tạo/ thêm mới nhân viên trên hệ thống.

5. Các thông số của hệ thống

- Thông tin về khách hàng: Theo ảnh đính kèm

- Thông tin Quần/Áo: Theo ảnh đính kèm

- Thông tin về vải:

          + Mã vải

          + Ảnh vải được scan

          + Kích thước mảnh vải

Tính năng

Các tính năng chính của phần mềm:

- Quản lý khách hàng

- Quản lý công nợ khách hàng

- Quản lý đơn hàng cá nhân

- Quản lý đơn hàng hợp đồng

- Quản lý sản phẩm may sẵn

- Quản lý đơn hàng sản phẩm may sẵn

- Quản lý báo cáo

- Quản lý người dùng - phân quyền

- Quản lý danh sách cửa hàng

Download

Nội dung đang cập nhập..

Báo giá

Nội dung đang cập nhập..

Liên hệ sản phẩm

Nội dung đang cập nhập..
Xem thêm >>
Sản phẩm cùng danh mục

Phần mềm quản lý ứng viên

Phần mềm quản lý ứng viên giúp đỡ cho các công ty làm về tuyển dụng nhân sự quản lý tốt hơn việc nắm rõ nhu cầu của khách hàng có nhu cầu tuyển dụng, các ứng viên có năng lực; đưa ra gợi ý về danh sách các ứng viên phù hợp với công việc đang theo dõi...

Phần mềm quản lý năng lực hành nghề

Phần mềm quản lý tập trung về Chứng chỉ năng lực hành nghề. Ứng dụng trong các ngành quan trọng như: xây dựng, y tế, giáo dục...

Phần mềm quản lý đo kiểm

Quản lý hoạt động đo kiểm ở bộ phận KCS của công ty sản xuất cáp quang. Lưu trữ và đưa ra các báo cáo, cảnh báo khi cần thiết.

Phần mềm quản lý khách hàng BK (BK CRM)

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động tương tác, chăm sóc với khách hàng của mình, góp phần giúp hình thành nên các quan hệ khách hàng trung thành của doanh nghiệp

Phần mềm Logistcs

Nội dung đang cập nhật..

Phần mềm khảo sát

Nội dung đang cập nhật..