• Phần mềm quản lý năng lực hành nghề

  1. Giới thiệu

  Phần mềm ra đời nhằm giải quyết một số bất cập trong việc quản lý chứng chỉ hành nghề hiện hành như: 
  - Khó tìm kiếm và tra cứu thông tin, thông tin bị phân tán theo đơn vị quản lý, cấp quản lý
  - Hệ thống quản lý của các ngành bị phân tán mỗi đơn vị, sở ngành lại có website cung cấp thông tin riêng, không nhất quán.
  - Khi tìm kiếm thông tin của chứng chỉ thì xuất hiện hiện tượng không đầy đủ thông tin.
  - Một người có thể có nhiều  số chứng chỉ, thông tin trên mỗi chứng chỉ có thể khác nhau do: Đơn vị cấp có thể do nhiều tỉnh thành khác nhau cấp cho các ngành nghề khác nhau, thí sinh khi thi lần 1 dùng Chứng minh thư nhân dân, lần khác dùng thẻ căn cước, lần khác dùng hộ chiếu …
  - Hệ thống cung cấp thông tin không hoặc không có thông tin ngày đến hoặc hết hạn, không có cảnh báo đối với các trường hợp chứng chỉ sắp đến hạn, sắp hết hạn hoặc hết hạn.

  2. Chức năng phần mềm


  - Quản lý tỉnh thành

  - Quản lý thành viên

  - Quản lý menu chức năng

  - Quản lý phân quyền 

  - Quản lý Chứng chỉ hành nghề Cá nhân

  - Quản lý Chứng chỉ hành nghề Tổ chức

  - Quản lý Đợt phê duyệt cá nhân

  - Quản lý Đợt phê duyệt tổ chức

  - Quản lý Trao đổi thông tin nội bộ

  - Quản lý Báo cáo

  - Quản lý Cập nhật chứng chỉ đã cấp

  - Quản lý ChangeLogs

  3. Các hình ảnh phần mềm
  (Đang cập nhật..)

  4. Video 
  (Đang cập nhật..)

  5. Mô hình hệ thống

  - Kiến trúc phần mềm được xây dựng dưới dạng Microservices chia các module chức năng ra thành nhiều dịch vụ nhỏ và kết nối với nhau qua API.

  - Server API, Datase, Website chạy riêng để đảm bảo không bị quá tải khi có số lượng truy cập lớn

  - Phần mềm quản lý dạng webbase được phát triển trên nền tảng của Microsoft 

  - Hệ thống phần mềm được lập trình dựa trên Quy trình nghiệp vụ đã được thống nhất cũng như tư vấn của đơn vị thiết kế.

  6. Yêu cầu cơ bản về cấu hình của hệ thống

  - Microsoft Window server 2008 R2 trở nên

  - Microsoft SQL Server 2012 trở nên

  - .Net Framework 4.6 trở nên

  - IIS 8.0 trở nên

Tổng quan

1. Giới thiệu

Phần mềm ra đời nhằm giải quyết một số bất cập trong việc quản lý chứng chỉ hành nghề hiện hành như: 
- Khó tìm kiếm và tra cứu thông tin, thông tin bị phân tán theo đơn vị quản lý, cấp quản lý
- Hệ thống quản lý của các ngành bị phân tán mỗi đơn vị, sở ngành lại có website cung cấp thông tin riêng, không nhất quán.
- Khi tìm kiếm thông tin của chứng chỉ thì xuất hiện hiện tượng không đầy đủ thông tin.
- Một người có thể có nhiều  số chứng chỉ, thông tin trên mỗi chứng chỉ có thể khác nhau do: Đơn vị cấp có thể do nhiều tỉnh thành khác nhau cấp cho các ngành nghề khác nhau, thí sinh khi thi lần 1 dùng Chứng minh thư nhân dân, lần khác dùng thẻ căn cước, lần khác dùng hộ chiếu …
- Hệ thống cung cấp thông tin không hoặc không có thông tin ngày đến hoặc hết hạn, không có cảnh báo đối với các trường hợp chứng chỉ sắp đến hạn, sắp hết hạn hoặc hết hạn.

2. Chức năng phần mềm


- Quản lý tỉnh thành

- Quản lý thành viên

- Quản lý menu chức năng

- Quản lý phân quyền 

- Quản lý Chứng chỉ hành nghề Cá nhân

- Quản lý Chứng chỉ hành nghề Tổ chức

- Quản lý Đợt phê duyệt cá nhân

- Quản lý Đợt phê duyệt tổ chức

- Quản lý Trao đổi thông tin nội bộ

- Quản lý Báo cáo

- Quản lý Cập nhật chứng chỉ đã cấp

- Quản lý ChangeLogs

3. Các hình ảnh phần mềm
(Đang cập nhật..)

4. Video 
(Đang cập nhật..)

5. Mô hình hệ thống

- Kiến trúc phần mềm được xây dựng dưới dạng Microservices chia các module chức năng ra thành nhiều dịch vụ nhỏ và kết nối với nhau qua API.

- Server API, Datase, Website chạy riêng để đảm bảo không bị quá tải khi có số lượng truy cập lớn

- Phần mềm quản lý dạng webbase được phát triển trên nền tảng của Microsoft 

- Hệ thống phần mềm được lập trình dựa trên Quy trình nghiệp vụ đã được thống nhất cũng như tư vấn của đơn vị thiết kế.

6. Yêu cầu cơ bản về cấu hình của hệ thống

- Microsoft Window server 2008 R2 trở nên

- Microsoft SQL Server 2012 trở nên

- .Net Framework 4.6 trở nên

- IIS 8.0 trở nên

Xem thêm >>
Sản phẩm cùng danh mục

Phần mềm quản lý ứng viên

Phần mềm quản lý ứng viên giúp đỡ cho các công ty làm về tuyển dụng nhân sự quản lý tốt hơn việc nắm rõ nhu cầu của khách hàng có nhu cầu tuyển dụng, các ứng viên có năng lực; đưa ra gợi ý về danh sách các ứng viên phù hợp với công việc đang theo dõi...

Phần mềm quản lý nhà may

Xây dựng phần mềm với mục đích quản lý toàn bộ hoạt động của nhà may trên hệ thống phần mềm

Phần mềm quản lý đo kiểm

Quản lý hoạt động đo kiểm ở bộ phận KCS của công ty sản xuất cáp quang. Lưu trữ và đưa ra các báo cáo, cảnh báo khi cần thiết.

Phần mềm quản lý khách hàng BK (BK CRM)

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động tương tác, chăm sóc với khách hàng của mình, góp phần giúp hình thành nên các quan hệ khách hàng trung thành của doanh nghiệp

Phần mềm Logistcs

Nội dung đang cập nhật..

Phần mềm khảo sát

Nội dung đang cập nhật..